Wróć

AT-PZW - Powierzchniowy Zespół Wizualizacyjny

PZW stanowią urządzenia i oprogramowanie umożliwiające zdalną diagnostykę urządzeń i systemów oraz archiwizację danych.

Powierzchniowy Zespół Wizualizacyjny stanowią urządzenie centralne – serwer, stacje wizualizacyjne oraz oprogramowanie umożliwiające zdalną diagnostykę urządzeń i systemów oraz archiwizację danych.  W jednostce serwera zbiegają się wszystkie linie komunikacyjne do transmisji danych z urządzeniami dołowymi, tam też przeprowadzany jest zapis informacji z urządzeń do bazy danych i jej późniejsza archiwizacja. Aplikacje pracujące na stacjach roboczych umożliwiają graficzną prezentację danych zapisanych na serwerze, a także -za pośrednictwem serwera- na konfigurację i serwis urządzeń dołowych

 

Fundusze Europejskie