Wróć

KWP - Sterowanie klimatyzacją poziomową i agregatami chłodniczymi w podziemnym zakładzie górniczym

System sterowania maszynami i agregatami do chłodzenia i klimatyzacji podziemi kopalń wraz z siecią rozpływową wody lodowej

 

System przeznaczony jest do monitorowania i wizualizacji parametrów agregatów chłodniczych i/lub chłodnic powietrza pracujących w podziemiach kopalń w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

 

System sterowania maszynami i agregatami do chłodzenia i klimatyzacji podziemi kopalń oraz urządzeniami pomocniczymi wraz z siecią rozpływową wody lodowej realizuje następujące funkcje:

  • pomiar przepływu i temperatury wody lodowej w rozgałęzieniach układu chłodzenia;
  • pomiar przepływu i temperatury wody lodowej w miejscach zabudowy chodnikowych chłodnic powietrza,
  • obliczanie mocy chłodniczej;
  • lokalnej wizualizacji parametrów za pomocą umiejscowionego w pobliżu badanego obiektu Dołowego Zespołu Wizualizacyjnego oraz na ekranach LCD sterowników ATUT-IMPS;
  • zdalne i lokalne sterowanie i regulację przepływu wody lodowej;
  • wymiane informacji kontrolną pomiarowej pomiędzy siecią koncentratorów danych i stacji pomiarowych;
  • transmisję danych do Powierzchniowych Zespołów Wizualizacyjnych;
  • wizualizację i archiwizyzację danych za pomocą autorskiego oprogramowania typu SCADA.

 


 

Iskrobezpieczny Przepływomierz Elektromagnetyczny typu IPE 
 
        
 
Przepływomierz składa się z dwóch urządzeń: przetwornika i głowicy pomiarowej. Przetwornik zawiera moduł elektroniki, który zasila głowicę pomiarową, przetwarza pochodzące z niej oraz zewnętrznych przetworników pomiarowych sygnały, wyświetla parametry mierzonych wielkości, udostępniając dane poprzez protokół MODBUS RTU.
Impulsowy zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-BX
  Urządzenie charakteryzuje się szerokim napięciem wejściowym od 30V do 250V, może posiadać dwa niezależne tory wyjściowe o różnych wartościach prądów i napięć dostosowanych do potrzeb klienta, umożliwiając kontrolę parametrów pracy urządzenia poprzez zabudowany wyświetlacz LCD lub zdalnie za pomocą portu RS-485.
Sterownik główny typu ATUT-IMPS
  Centralnym podzespołem stanowiska chłodnic powietrza jest iskrobezpieczny programowalny sterownik PLC firmy ATUT zaprojektowany jako otwarta pod względem sprzętu i oprogramowania platforma. Sterownik pełni rolę lokalnego koncentratora sygnałów pomiarowych dla stanowiska chłodnic oraz węzła komunikacyjnego.
Separator magistrali szeregowej typu SMRS-1
  Separator umożliwia współpracę iskrobezpiecznego sterownika stanowiącego urządzenie nadrzędne systemu z elementami wykonawczymi (zasuwy), poprzez galwaniczne oddzielenie dwóch magistral, pozwalając na wymianę informacji pomiędzy obwodem nieiskro - a iskrobezpiecznym.
Dołowy Zespół Wizualizacyjny typu DZW-1
  Przeznaczeniem DZW-1 jest wizualizacja i monitoring w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych Oprócz monitoringu procesów technologicznych umożliwia podłączenie do 8 kamer CCTV skrętką teletechniczną lub światłowodem.
Powierzchniowy Zespół Wizualizacyjny typu PZW-1
  Powierzchniowy Zespół Wizualizacyjny  stanowią urządzenie centralne – serwer, stacje wizualizacyjne oraz oprogramowanie umożliwiające zdalną diagnostykę urządzeń  i systemów oraz archiwizację danych.  W jednostce serwera zbiegają się wszystkie linie komunikacyjne do transmisji danych z urządzeniami dołowymi, tam też przeprowadzany jest zapis informacji z urządzeń do bazy danych i jej późniejsza archiwizacja. Aplikacje pracujące na stacjach roboczych umożliwiają graficzną prezentację danych zapisanych na serwerze, a także za pośrednictwem  serwera konfigurację i serwis urządzeń dołowych.

Zastosowanie

.

 

Fundusze Europejskie