TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

Sterowanie maszynami i agregatami do chłodzenia i klimatyzacji kopalń KWP-1

piątek, 6 września 2013 08:36:17

System sterowania maszynami i agregatami do chłodzenia i klimatyzacji podziemi kopalń wraz z siecią rozpływową wody lodowej
 
opis
System przeznaczony jest do monitorowania i wizualizacji parametrów agregatów chłodniczych i/lub chłodnic powietrza pracujących w podziemiach kopalń w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
chtech
System sterowania maszynami i agregatami do chłodzenia i klimatyzacji podziemi kopalń oraz urządzeniami pomocniczymi wraz z siecią rozpływową wody lodowej realizuje następujące funkcje:
  • pomiar przepływu i temperatury wody lodowej w rozgałęzieniach układu chłodzenia;
  • pomiar przepływu i temperatury wody lodowej w miejscach zabudowy chodnikowych chłodnic powietrza,
  • obliczanie mocy chłodniczej;
  • lokalnej wizualizacji parametrów za pomocą umiejscowionego w pobliżu badanego obiektu Dołowego Zespołu Wizualizacyjnego oraz na ekranach LCD sterowników ATUT-IMPS;
  • zdalne i lokalne sterowanie i regulację przepływu wody lodowej;
  • wymiane informacji kontrolną pomiarowej pomiędzy siecią koncentratorów danych i stacji pomiarowych;
  • transmisję danych do Powierzchniowych Zespołów Wizualizacyjnych;
  • wizualizację i archiwizyzację danych za pomocą autorskiego oprogramowania typu SCADA.
 
komp
Iskrobezpieczny Przepływomierz Elektromagnetyczny typu IPE
prz2
      
Przepływomierz składa się z dwóch urządzeń: przetwornika i głowicy pomiarowej. Przetwornik zawiera moduł elektroniki, który zasila głowicę pomiarową, przetwarza pochodzące z niej oraz zewnętrznych przetworników pomiarowych sygnały, wyświetla parametry mierzonych wielkości, udostępniając dane poprzez protokół MODBUS RTU.
Impulsowy zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-BX
zas2

Urządzenie charakteryzuje się szerokim napięciem wejściowym od 30V do 250V, może posiadać dwa niezależne tory wyjściowe o różnych wartościach prądów i napięć dostosowanych do potrzeb klienta, umożliwiając kontrolę parametrów pracy urządzenia poprzez zabudowany wyświetlacz LCD lub zdalnie za pomocą portu RS-485.
Sterownik główny typu ATUT-IMPS
imps2

Centralnym podzespołem stanowiska chłodnic powietrza jest iskrobezpieczny programowalny sterownik PLC firmy ATUT zaprojektowany jako otwarta pod względem sprzętu i oprogramowania platforma. Sterownik pełni rolę lokalnego koncentratora sygnałów pomiarowych dla stanowiska chłodnic oraz węzła komunikacyjnego.
Separator magistrali szeregowej typu SMRS-1
smrs

Separator umożliwia współpracę iskrobezpiecznego sterownika stanowiącego urządzenie nadrzędne systemu z elementami wykonawczymi (zasuwy), poprzez galwaniczne oddzielenie dwóch magistral, pozwalając na wymianę informacji pomiędzy obwodem nieiskro - a iskrobezpiecznym.
Dołowy Zespół Wizualizacyjny typu DZW-1
dz2

Przeznaczeniem DZW-1 jest wizualizacja i monitoring w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych Oprócz monitoringu procesów technologicznych umożliwia podłączenie do 8 kamer CCTV skrętką teletechniczną lub światłowodem.
Powierzchniowy Zespół Wizualizacyjny typu PZW-1
ser

Powierzchniowy Zespół Wizualizacyjny  stanowią urządzenie centralne – serwer, stacje wizualizacyjne oraz oprogramowanie umożliwiające zdalną diagnostykę urządzeń  i systemów oraz archiwizację danych.  W jednostce serwera zbiegają się wszystkie linie komunikacyjne do transmisji danych z urządzeniami dołowymi, tam też przeprowadzany jest zapis informacji z urządzeń do bazy danych i jej późniejsza archiwizacja. Aplikacje pracujące na stacjach roboczych umożliwiają graficzną prezentację danych zapisanych na serwerze, a także za pośrednictwem  serwera konfigurację i serwis urządzeń dołowych.