TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

Cyfrowe Urzadzenie Kontrolno Sterujące CUKS-5CX

Cyfrowe Urządzenie Kontrolno Sterujące CUKS-5 pełni funkcję głównego sterownika w systemie.

Urządzenie CUKS-5CX przeznaczone jest do pracy jako sterownik główny w układzie sieci cyfrowej ATUT-NET, stanowiąc element systemu SSP-1, sterującego przenośnikami taśmowymi, na drogach odstaw urobku.
Cyfrowe Urządzenie Kontrolno Sterujące typu CUKS-3CX można stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach należących do klas „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Urządzenie CUKS-5CX realizuje następujące funkcje:
Urządzenie realizuje funkcje:
1. Sygnalizacji optycznej za pomocą tablicy synoptycznej:tablica synoptyczna jest dowolnie konfigurowana przez producenta w zależności od wyposażenia systemu, w którym pracuje urządzenie. Diody świecące informują o pracy poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu
2. Sygnalizacji optycznej na wyświetlaczu 4 x 2, na którym wyświetlane są informacje:
  • nr urządzenia, z którego prowadzona jest rozmowa,
  • nr urządzenia, z którego prowadzone jest pobijanie,
  • nr urządzenia, w którym został uruchomiony wyłącznik awaryjny,
  • ilość zabudowanych urządzeń w systemie.
3. Sygnalizacji optycznej za pomocą diod LED :
  • stan zasilania strony lewej i prawej - za pomocą zielonych diod typu LED - diody świecą się gdy na odpowiadającej im stronie jest podane napięcie zasilające,
4. Komunikacji akustycznej
  • emitowanie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów słownych generowanych przez sterownik główny systemu
5. Umożliwia wyłączenie awaryjne przenośnika za pomocą dłoniowego wyłącznika awaryjnego
6. Diagnostyki
  • przeglądanie stanu urządzeń (poziomów napięć, stanów blokad)
  • przeglądanie wyposażenia dodatkowego podłączonego do systemu SSP-1 (stan czujników oraz elementów wykonawczych)
7. Wizualizacja na powierzchnię
  • bieżących stanów pracy urządzeń i wybranych parametrów systemu SSP-1
  • archiwizacja wybranych parametrów systemu w pamięci nieulotnej z możliwością ich późniejszego odtworzenia.
8. Parametryzacji stanów pracy systemu SSP-1.
 W urządzeniu typu CUKS-5CX parametryzacja odbywa się za pomocą klawiatury.