TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

System łączności i bezpieczeństwa typu SSG-2

Łączność głosowa, sygnały rozruchowe, komunikaty słowne, funkcje obwodu bezpieczeństwa wzdłuż tras przenośników zgrzebłowych w obrębie ściany

System SSG-2 służy do prowadzenia łączności głośnomówiącej, także radiowej generowania ostrzegawczych sygnałów rozruchowych oraz komunikatów słownych informujących o stanie poszczególnych urządzeń zainstalowanych w ścianach wydobywczych, zapewnia współpracę z układami sterowania i realizuje funkcje obwodu bezpieczeństwa wzdłuż tras przenośników zgrzebłowych oraz urządzeń pracujących w obrębie ściany. Dodatkowo umożliwia lokalny i zdalny monitoring parametrów urządzeń kompleksu ścianowego oraz zdalne sterownie z powierzchni po wybraniu odpowiedniego trybu pracy.
Funkcje systemu SSG-2:
  • prowadzenie rozmowy w systemie dwukierunkowym half-duplex
  • certyfikowany obwód bezpieczeństwa spełniający poziom   nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3
  • minimalizacja urządzeń głośnomówiących przy zachowaniu wymaganej słyszalności poprzez zastosowanie w jednym urządzeniu dwóch przetworników akustycznych
  • nadawanie sygnałów porozumiewawczych jednouderzeniowych
  • możliwość wyposażenia urządzeń głośnomówiących w dodatkowe wejścia parametryczne i wyjścia sterujące
  • możliwość sterowania poszczególnymi urządzeniami wyposażenia ścian np.: kruszarkami, pompami, hamulcami, regulacją napełnienia zbiorników z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia itp.
Diagnostyka sieci kablowej umożliwiająca szybką lokalizację uszkodzeń:
  • w obwodzie bezpieczeństwa
  • w linii audio
  • w linii transmisji cyfrowej