TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

System sterowania przenośnikami typu SSP-1

System zapewnia funkcje sterowania i kontroli przenośników taśmowych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

System SSP-1 zapewnia funkcje sterowania i kontroli przenośników taśmowych stosowanych w górnictwie oraz innych branżach przemysłu w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Urządzenia głośnomówiące systemu umożliwiają prowadzenie łączności głosowej, generowania ostrzegawczych sygnałów rozruchowych oraz komunikatów słownych informujących o stanie systemu i poszczególnych urządzeń zainstalowanych na trasie przenośnika. Przenośniki wyposażone w system SSP-1 mogą pracować indywidualnie oraz być zestawiane w ciągi o dowolnej konfiguracji. Istnieje możliwość lokalnego i zdalnego monitoringu parametrów przenośnika oraz zdalne sterownie z powierzchni po wybraniu odpowiedniego trybu pracy. Dodatkowo system umożliwia przejęcie funkcji jednego sterownika przez inny sterownik pracujący w sieci zarówno z stanowiska powierzchniowego jak i na dole kopalni.
Funkcje systemu SSP-1:
  • prowadzenie rozmowy w systemie dwukierunkowym half-duplex
  • certyfikowany obwód bezpieczeństwa spełniający poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3
  • minimalizacja urządzeń głośnomówiących przy zachowaniu wymaganej  słyszalności poprzez zastosowanie w jednym urządzeniu dwóch  przetworników akustycznych
  • nadawanie sygnałów porozumiewawczych jednouderzeniowych
  • możliwość wyposażenia urządzeń głośnomówiących w dodatkowe wejścia parametryczne i wyjścia sterujące
  • możliwość sterowania poszczególnymi urządzeniami wyposażenia ścian np.: kruszarkami, pompami, hamulcami, regulacją napełnienia zbiorników z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia itp.

Diagnostyka sieci kablowej umożliwiająca szybką lokalizację uszkodzeń:

  • w obwodzie bezpieczeństwa
  • w linii audio
  • w linii transmisji cyfrowej