TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

Iskrobezpieczny Telefon Cyfrowy typu ITC-1

Iskrobezpieczny Telefon Cyfrowy typu ITC-1 przeznaczony jest do rozmowy w warunkach atmosfery par, gazów i pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem.

Iskrobezpieczny Telefon Cyfrowy typu ITC-1 przeznaczony jest do rozmowy w warunkach atmosfery par, gazów i pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem. Przeznaczone jest zarówno do pracy samodzielnej, jak również w układzie sieci cyfrowej, stanowiąc wtedy część większego systemu. Wyposażenie elektryczne wykonane jest jako iskrobezpieczne, co umożliwia stosowanie go w zakładach górniczych w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu metanu i/lub pyłu węglowego.