TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

Wyłącznik Zatrzymania Awaryjnego WZA/S

Wyłącznik Zatrzymania Awaryjnego WZA/S jest wyłącznikiem stabilnym przeznaczonym do stosowania w szeregowych obwodach bezpieczeństwa maszyn górniczych

Wyłącznik Zatrzymania Awaryjnego WZA/S jest wyłącznikiem stabilnym przeznaczonym do stosowania w szeregowych obwodach bezpieczeństwa maszyn górniczych np. wzdłuż trasy przenośników, kolejek linowych, itp. W sytuacji zagrożenia użytkownik pociągając za linkę lub naciskająca na przycisk dłoniowy powoduje zadziałanie wyłącznika i przerwanie szeregowego obwodu bezpieczeństwa. Każdy z wyłączników posiada wizualizację jego stanu (zaciągnięty/niezaciągnięty) poprzez świecenie diody typu LED. Wyłącznik typu WZA posiada wydzieloną komorę przyłączową.
Funkcje realizowane przez wyłączniki zatrzymania awaryjnego typu WZA/S:
  • przerywanie obwodu bezpieczeństwa zapewniając poziom SIL3 funkcjonalnego bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN-61508 w wyniku zadziałania wyłącznika awaryjnego,
  •  sygnalizacja zadziałania wyłącznika (blokada) za pomocą diod LED,
  • kontrolę naciągu linki podłączonej z lewej i z prawej strony urządzenia, (z wykluczeniem WZA/S0)
  • przerwanie obwodu bezpieczeństwa w sytuacji zerwania linki (z wykluczeniem WZA/S0), oraz mechaniczną blokadę powyższego stanu pracy wyłącznika,
  • sygnalizację zadziałania układu kontroli naciągu linki za pomocą diod LED (z wykluczeniem WZA/S0),
  • możliwość mechanicznego zabezpieczenia wyłącznika (np. poprzez założenie kłódki) przed niekontrolowanym odblokowaniem (resetowaniem) aktywowanego wyłącznika.