TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

Konwerter radiowy IMR-1/3

Urządzenie umożliwia transmisję drogą radiową danych o prędkości obrotowej urządzeń wyposażonych w czujnik indukcyjny typu PCIN.

Urządzenie umożliwia transmisję drogą radiową danych o prędkości obrotowej urządzeń wyposażonych w czujnik indukcyjny typu PCIN.

Wyposażenie elektryczne spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r (Dz.U. nr 263 poz. 2203) „w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” wdrażającego postanowienia dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego.