TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

Czujnik krańcowy

Wyłącznik krańcowy typu WKA-AX przeznaczony jest do pracy w iskrobezpiecznej cyfrowej sieci ATUT-NET, sterującej napędami układów transportowych.

Wyłącznik krańcowy typu WKA-AX przeznaczony jest do pracy w iskrobezpiecznej cyfrowej sieci ATUT-NET, sterującej napędami układów transportowych eksploatowanych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
W zależności od przeznaczenie wyłącznika produkuje się następujące wersje wyłączników krańcowych:
 1. Wyłącznik krańcowy wykonaniu WKA-AX/B
  • WKA-AX/B - wykonanie wyłącznika krańcowego służące do wyłączenia i blokowania napędu kolejki w przypadku najechania składu kolejki na wyłącznik zabezpieczający trasę kolejki (np. początek lub koniec trasy kolejki).
   • WKA-AX/B/W - wyłącznik krańcowy wyłączający, wyposażony w wpust kablowy typu WAT/M22.
   • WKA-AX/B/Z  - wyłącznik krańcowy wyłączający, wyposażony w złącze kablowe typu ZAT/4/G.
  • W zależności od zastosowanego wpustu lub złącza kablowego producent przewiduje następujące wykonania wyłącznika krańcowego WKA-AX/B:
 2. Wyłącznik krańcowy wykonaniu WKA-AX/S
  • WKA-AX/S - wykonanie wyłącznika krańcowego służące do informowania systemu sterowania i automatyki kolejki o położeniu składu kolejki na trasie (np. do celów korekcji przebytej przez skład odległości).
   • WKA-AX/S/W - wyłącznik krańcowy sygnałowy, wyposażony w wpust kablowy typu WAT/M22.
   • WKA-AX/S/Z  - wyłącznik krańcowy sygnałowy, wyposażony w złącze kablowe typu ZAT/4/G.
  • W zależności od zastosowanego wpustu lub złącza kablowego producent przewiduje następujące wykonania wyłącznika krańcowego WKA-AX/S: