TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

Wizualizacja i monitoring ATviso

ATviso umożliwia wizualizację i monitoring parametrów urządzeń

Na całość systemu składa się urządzenie centralne - serwer oraz stacje wizualizacyjne.
Oprogramowanie firmy ATUT umożliwia:
  • zdalny dostęp do każdego z urządzeń systemu, monitorowanie jego parametrów, aktualizacje oprogramowania
  • operacje dokonywane z „powierzchni”,
  • zdalna obsługa systemów za pomocą tzw. „wirtualnego pulpitu”,
  • akwizycja wybranych przez użytkownika danych w funkcji czasu (ilość zapisanych danych ograniczona rozmiarami pamięci dyskowej),
  • wizualizacja procesu przemysłowego za pomocą plansz przedstawiających proces przemysłowy,
  • możliwość tworzenia własnych plansz przez użytkownika,
  • monitorowanie, sterowanie i akwizycja do 65000 zmiennych na kanał (modem),
  • udostępnianie danych do innych systemów za
  • pomocą sieci Ethernet  (architektura klient serwer).