Wróć

System sterowania i sygnalizacji linowych kolejek spągowych i podwieszanych typu SSLKSP-2

System SSLKSP-2 zapewnia funkcje sterowania i kontroli kolejek linowych spągowych lub podwieszanych stosowanych w górnictwie.

System SSLKSP-2 zapewnia funkcje sterowania i kontroli kolejek linowych spągowych lub podwieszanych stosowanych w górnictwie. System umożliwia prowadzenie łączności głośnomówiącej, generowanie sygnałów rozruchowych oraz komunikatów słownych informujących o stanie poszczególnych urządzeń zainstalowanych na trasie kolejki. 
Informacje wyświetlane na pulpicie operatora pozwalają obsłudze zorientować się w lokalizacji zestawu kolejki, jego prędkości oraz stanie urządzeń współpracujących takich jak  zwrotnice, tamy wentylacyjne czy wyłączniki krańcowe.

Funkcje systemu:

 • obsługa długość trasy do 3200m
 • łączna ilość węzłów w sieci ATUT-NET (dworce, drogi dojścia, krańcówki trasy,  tamy wentylacyjne, zwrotnice i separatory)- 60 szt.
 • generowanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych
 • sprzętowy i programowy układ wyłączników bezpieczeństwa
 • współpraca z napędami dopuszczonych typów np. HNK-1, HNK-2, HNK-3, H3000PV, H6000PV, NK-100H, Ecker oraz Gollner z następującym oczujnikowaniem:
  • położenie dźwigni kierunku jazdy do przodu
  • położenie dźwigni kierunku jazdy do przodu
  • potwierdzenie załączenia silnika
  • potwierdzenie zwolnienia hamulca
  • położenie zerowe pompy hydraulicznej
  • ciśnienie doładowania
  • ciśnienie sterowania
  • ciśnienie robocze
  • ciśnienie robocze stacji napinającej
  • przekroczenie dopuszczalnego naciągu liny
  • temperatura oleju
  • przepływ cieczy chłodzącej silnik
  • poziom oleju hydrauliki
  • inna blokada (do wykorzystania 3 wejścia sterownika CUKS-5)
Fundusze Europejskie