Wróć

System sterowania tamami wentylacyjnymi typu SST-1

Zautomatyzowanie przejazdu przez śluzę wentylacyjną zabudowaną w chodnikach z trakcją elektryczna, kolejkami spągowymi oraz kolejkami podwieszanymi.

System SST-1 umożliwia zautomatyzowanie przejazdu przez tamę wentylacyjną zabudowaną w chodnikach z trakcją elektryczna, kolejkami spągowymi oraz kolejkami podwieszanymi. Przejazd kolejki przez układ tamy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, jak i zapewnieniem prawidłowej sygnalizacji na trasie przejazdu. System zapewnia generowanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych, oraz lokalny i zdalny monitoring parametrów.

Układ sterowania umozliwia zautomatyzowanie przejazdu przez śluzę wentylacyjną zabudowaną w: 
 

 • chod. z trakcją elektryczna,
 • chod. z kolejkami spągowymi,
 • chod. z kolejkami podwieszanymi.

W skład układu sterowania wchodza następujace elementy:
 

 • Sterownik CUKS-5AX/T
 • Iskrobezpieczne zasilacze ZIM-AX
 • Czujnik otwarcia tamy
 • Czujnik zamknięcia tamy
 • Wyłaczniki awaryjne WZA
 • Tablice świetlne:
  • dla trakcji elektrycznej TS-AX/II/SE
  • dla kolejek linowych TS-AX/I/ST
 • Czujnik najazdu:
  • dla trakcji elektrycznej zasilacza ZIM-AX
  • dla kolejek linowych wyłączniki synchronizacyjne WKA-AX/S.
Fundusze Europejskie