O firmie

Przedsiębiorstwo PPHU „ATUT” Sp. z o.o. w Katowicach istnieje od 1989 roku zajmując się projektowaniem i produkcją innowacyjnych urządzeń elektroniki górniczej. W okresie swojej dotychczasowej działalności przedsiębiorstwo wypracowało metody badawczo-projektowe oraz własną technologię produkcji, którą nieustannie unowocześnia i rozwija dbając o jak najlepsze dostosowanie produkowanych urządzeń do oczekiwań aktualnych i przyszłych klientów, spełniając jednocześnie wymagania bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia.

atut atut atut
atut atut atut atut

Najwyższym priorytetem w działalności firmy jest oferowanie wyrobów innowacyjnych, funkcjonalnych, bezpiecznych, zgodnych z wymaganiami jakościowymi naszych klientów, będących rekomendacją do dalszych kontaktów i dążenie do ciągłego zwiększania zadowolenia klientów z dostarczanych wyrobów i usług. Polityka jakości dostępna tutaj

Fundusze Europejskie