Wróć

AT-LOCATION - System identyfikacji, lokalizacji oraz ewidencji osób znajdujących się w podziemiach kopalń

Monitorowanie, identyfikacja, lokalizacja oraz ewidencja osób znajdujących się w podziemiach kopalń

Sygnał wysyłany przez identyfikatory personalne jest odbierany przez stacje bazowe systemu umieszczone w granicach zdefiniowanych przez użytkownika rejonów.  Zadaniem stacji bazowej jest ciągła lokalizacja i identyfikacja migrującego pracownika. Rozmieszczenie bramek ustala użytkownik. Konfiguracja bramek uzależniona jest od obszaru i typu skrzyżowań, na którym znajduje się stacja bazowa, a także od precyzji informacji, które mają być dzięki niej uzyskiwane. Połączenia pomiędzy stacjami bazowymi AT-LBS-1 mogą być wykonane za pomocą światłowodu,  kabla miedzianego lub bezprzewodowo (za pomocą sieci WIFI, poprzez punkty dostępowe typu ISPS).

Zastosowanie

System AT-Location umożliwia lokalizację osób przebywających w podziemnych wyrobiskach z dokładnością do 1,5m. Rozwiązanie to pozwala na prowadzenie ciągłego, efektywnego monitoringu (w czasie rzeczywistym) pracowników, jak i osób zewnętrznych znajdujących się na terenie nadzorowanego obiektu, pod względem ich lokalizacji, czasu przebywania w danym rejonie, jak i historii przebytej trasy. Informacje te są szczególnie przydatne Dyspozytorom, Oddziałom BHP, Działom Wentylacji. Budowa identyfikatora umożliwia jego bezprzewodową konfigurację. Urządzenie zostało wyposażone w przyciski umożliwiające wysłanie sygnału alarmowego w razie zagrożenia oraz wbudowany akcelerometr pozwalający na wykrycie bezruchu i wywołanie alarmu. Identyfikator w wersji z wyświetlaczem umożliwia odczyt zapisanych i/lub przesyłanych komunikatów (status urządzenia, powiadomienia, informacje od służb dyspozytorskich, BHP, utrzymania ruchu). 

Dokumenty do pobrania

7,95 MB lokal-pl.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie