Wróć

AT-RFiD - System lokalizacji środków transportu oraz ewidencji transportowanych materiałów

Monitorowanie środków transportu wraz z logistyką materiałową w procesach technologicznych na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach kopalń.

System ATUT-RFID jest autorskim rozwiązaniem firmy PPHU ATUT Sp. z o.o. umożliwiającym monitorowanie środków transportu poziomego na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla kamiennego. Rozwiązanie to pozwala na prowadzenie efektywnej gospodarki materiałowej w oparciu o bieżący stan magazynu powierzchniowego, jak i o nadzorowany obieg załadowanego na jednostki transportowe materiału (tzw. magazynu dołowego), a także zachowania prawidłowej krążności taboru pozwalającej na jego maksymalne wykorzystanie.

Zastosowanie

System ATUT-RFID powstał z myślą o wsparciu pracy logistyki materiałowej, który daje zarządzającym podziemnymi środkami transportu oraz zasobami magazynowymi zakładu odpowiednie narzędzia dostarczające aktualnych danych w zakresie:  
 

 • Bieżącej lokalizacji poszczególnych wozów.
 • Przewożonych przez nie materiałów.
 • Stanu technicznego poszczególnych jednostek transportowych.
 • Historii ruchu wozów .
 • Dokonywanych rozładunków i załadunków.
 • Wydanych, przyjętych do realizacji, bądź realizowanych (częściowo lub w pełni) dyspozycji załadunkowych.
 • Zawartości/zajętości poszczególnych monitorowanych stref (stacji postojowych)
 • Aktualnego stanu magazynu powierzchniowego jak i zapasu materiałowego zgromadzonego w podziemnych wyrobiskach górniczych w zakresie przewozu dołowego.
 • Bieżącej sytuacji ruchowej
 • Danych diagnostycznych urządzeń i sieci teleinformatycznej systemu
 • Hierarchizacji praw nadanych poszczególnym użytkownikom systemu
 • Kierunku ruchu taboru
 • Aktualnie zajmowanego toru

Przedstawienie powyższych danych w sposób czytelny za pomocą intuicyjnego oprogramowania wizualizacyjnego, wpływa na zwiększenie efektywności nadzorowania jak i bardziej optymalnego wykorzystania jednostek transportowych, gospodarowania materiałami, a co za tym idzie na poprawę bezpieczeństwa oraz znacznych oszczędności w zakresie gospodarki materiałowej.

Dokumenty do pobrania

7,87 MB rfid-pl.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie