Wróć

AT-VIDEO - System iskrobezpiecznego monitoringu wizyjnego

System AT-VIDEO - Iskrobezpieczna Telewizja Przemysłowa

 

System iskrobezpiecznego monitoringu wizyjnego AT-VIDEO pozwala na uzyskanie obrazów w przestrzeniach, w których przebywanie ludzi powinno być ograniczone lub występuje zagrożenie uniemożliwiające ich przebywanie. Instalacja systemu wizyjnego w wybranych punktach kompleksu  ścianowego, przodka lub ciągu odstawy węgla ułatwia nadzór nad procesem wydobycia, służąc poprawie bezpieczeństwa osób i mienia. Cechą charakterystyczną systemu jest zastosowanie serwerów video umożliwiających koncentrację sygnałów video z kilku kamer jednocześnie, kompresję i przesyłanie cyfrowego obrazu poprzez światłowodową sieć Ethernet do powierzchniowych i dołowych zespołów monitoringu wizyjnego. Pozwala to na ograniczenie liczby wykorzystywanych włókien światłowodowych.

 

Podstawowym elementem iskrobezpiecznego systemu wizyjnego jest kamera. Kamera iskrobezpieczna IKA 1 posiada obiektyw z automatycznie regulowaną przysłoną w zależności od natężenia oświetlenia. Przy bardzo niskim natężeniu oświetlenia przetwornik automatycznie przestawia się w  tryb czarno-biały. Kamery w dołowych systemach wizyjnych powinny mieć dużą czułość (tryb czarno-biały 0,0001 lux) oraz jak najniższy pobór prądu z zasilacza iskrobezpiecznego. Kamera firmy ATUT przeznaczona jest do pracy w dowolnej koncentracji metanu. Kamera umożliwia transmisję obrazu poprzez światłowód, przewód koncentryczny lub skrętkę teletechniczną. Zaletą zastosowania przewodu koncentrycznego lub skrętki jest niska cena, prosta adaptacja do współpracy z urządzeniami wizyjnymi, niskie nakłady na utrzymanie i serwis sieci. Jedną z podstawowych wad jest jednak stosunkowo niewielki zasięg transmisji ze względu na tłumienność przewodu. Jedynie przewód światłowodowy nie posiada wady krótkiego zasięgu transmisji. W pozostałych dwóch przypadkach, uzasadnionych np. brakiem możliwości zastosowania kabla światłowodowego ze względu na duże prawdopodobieństwo jego uszkodzenia, stosuje się iskrobezpieczne światłowodowe konwertery video. Konwertery video służą do zamiany elektrycznego całkowitego sygnału wizyjnego na odpowiadający mu sygnał optyczny. W celu minimalizacji liczby włókien światłowodowych analogowe sygnały z poszczególnych kamer koncentrowane są w serwerach video, w których analogowy sygnał wizyjny zostaje przetworzony na postać cyfrową, podany kompresji i udostępniony protokołem TCP/IP. Następnie sygnał taki w zależności od instalacji przesyłany może być do komputerów ognioszczelnych lub powierzchniowego stanowiska rejestracji i obróbki danych.

 

Iskrobezpieczna Kamera typu IKA-1 
 
        
 
Kamera iskrobezpieczna IKA-1 jest przeznaczona do przekazywania kolorowego obrazu w czasie rzeczywistym z pomieszczen zagrozonych wybuchem metanu i/lub pyłu weglowego, za pomoca róznych mediów transmisyjnych, do stanowisk podgladu wizyjnego: powierzchniowych lub dołowych. Kamera posiada obiektyw z automatycznie regulowana przysłona w zaleznosci od natezenia oswietlenia. Przy bardzo niskim natezeniu oswietlenia przetwornik automatycznie przestawia siew tryb czarno-biały.
Impulsowy zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-BX
  Urządzenie charakteryzuje się szerokim napięciem wejściowym od 30V do 250V, może posiadać dwa niezależne tory wyjściowe o różnych wartościach prądów i napięć dostosowanych do potrzeb klienta, umożliwiając kontrolę parametrów pracy urządzenia poprzez zabudowany wyświetlacz LCD lub zdalnie za pomocą portu RS-485.
Dołowy Zespół Wizualizacyjny typu DZW-1
  Przeznaczeniem DZW-1 jest wizualizacja i monitoring w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych Oprócz monitoringu procesów technologicznych umożliwia podłączenie do 8 kamer CCTV skrętką teletechniczną lub światłowodem.
Ognioszczelny Monitor Lokalny typu DZW-3
  Ognioszczelny Monitor Lokalny typu DZW-3/* przeznaczony jest do prezentacji obrazów z jednej kamery telewizyjnej w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, umożliwiając obserwację obiektów i prac prowadzonych w strefach zagrożonych wybuchem.  W zależności od wykonania, sygnałem wejściowym może być sygnał (iskrobezpieczny elektryczny lub optyczny - transmitowany światłowodem) w standardzie Composite Video (CVBS). Wejście przystosowane jest do podłączenia przewodu koncentrycznego 75Ω, „skrętki” 120Ω lub światłowodu SM (jednomodowy). Obraz prezentowany jest na wyświetlaczu LCD o przekątnej 7”.  Monitor składa się z  modułów zamkniętych w obudowie ognioszczelnej i wymaga zasilania napięciem iskrobezpiecznym 12-15 VDC. Wyposażenie Ognioszczelnego Monitora Lokalnego zostało zaprojektowane przy użyciu komponentów dedykowanych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
Stojak zarządzania multimediami typu SZM-1
  Cechą charakterystyczną systemu jest zastosowanie serwerów video umożliwiających koncentrację sygnałów wideo z kilku kamer jednocześnie, kompresję i przesyłanie cyfrowego obrazu poprzez światłowodową sieć Ethernet do powierzchniowych i dołowych zespołów monitoringu wizyjnego, co pozwala ograniczyć liczbę wykorzystywanych włókien światłowodowych.

 
Fundusze Europejskie