Wróć

ATUT-MFE - Iskrobezpieczna szkieletowa sieć światłowodowa

Budowa bezpiecznych, redundantnych, rekonfigurowanych połączeń sieciowych pomiędzy powierzchnią Zakładu Górniczego a jego poszczególnymi poziomami

 

Iskrobezpieczna szkieletowa sieć światłowodowa ATUT-MFE jest autorskim rozwiązaniem firmy PPHU ATUT Sp. z o.o. umożliwiającym budowę bezpiecznych, redundantnych, rekonfigurowanych połączeń sieciowych pomiędzy powierzchnią Zakładu Górniczego  a jego poszczególnymi poziomami w strukturze MESH z pełną autodiagnostyką sieci oraz wykorzystaniem technologii zmniejszających liczbę włókien światłowodowych potrzebnych do realizacji danego odcinka sieci.

 

 Zastosowanie technologii WDM (nadawanie i odbiór odbywają się po tym samym włóknie, na różnych długościach fali), pozwala zmniejszyć o połowę liczbę włókien na danym odcinku trasy kablowej. Z uwagi na fakt, iż sieć ATUT-MFE działa w oparciu o protokół TCP/IP możliwa jest realizacja danego odcinka sieci full duplex przy wykorzystaniu zaledwie jednego włókna światłowodowego. System umożliwia również transmisję za pomocą dwóch włókien światłowodowych. O technologii wykonania danego odcinka sieci decyduje klient, dzięki możliwości zastosowania nadajników wykorzystujących jedno lub dwa włókna.
 
 

Funkcjonalność redundantnej sieci szkieletowej w sytuacjach awaryjnych umożliwia:

  • podjęcie przez system decyzji o zmianie kierunku trasy przesyłania danych (routingu)
  • odciążanie najbardziej zajętych punktów węzłowych
  • szybką reakcję na stany awaryjne - rekonfigurację sieci
  • monitoring stanu łącza światłowodowego
 Zastosowanie diagnostyki monitoringu parametrów medium transmisyjnego w każdym, nawet najmniejszym punkcie węzłowym sieci pozwala na szybkie i precyzyjne ustalenie miejsca awarii medium, a także na predykcję uszkodzenia poprzez analizę jakości połączenia i tłumienności poszczególnych odcinków trasy kablowej.

 

Konwertery mediów KM-1, KM-2, IKM-1 
 
        
 
Urządzenia służą do konwersji sygnałów pomiędzy standardowymi sieciami 10/100Base?TX w sieci światłowodowe 100Base-FX i odwrotnie w technologii WDM lub poprzez połączenie dwuwłóknowe.Urządzenia posiadają iskrobezpieczne wyjścia optyczne (op is) a urządzenie IKM-1  również iskrobezpieczny port Ethernet RJ-45.
Iskrobezpieczne switche światłowodowe typu ISE-3FX, ISE-5FX
  Przełączniki sieci typu Ethernet wykorzystujące jako medium transmisyjne światłowód. Urządzenia posiadają 3 lub 5 portów typu Ethernet 100Base-FX
(op is) przeznaczonych do transmisji światłowodowej po światłowodzie jednomodowym w technologii WDM lub klasycznym rozwiązaniu dwuwłóknowym.
Iskrobezpieczne Serwery Portów Szeregowych typu ISPS-1, ISPS-2
  Urządzenie udostępnia w światłowodowej sieci Ethernet opartej o protokół TCP/IP, 4 lub więcej (ISPS-2) portów szeregowych w standardzie RS-422 lub RS-485 pod jednym adresem IP, na różnych numerach portów IP. Urządzenie jest transparentne pod względem protokołów transmisji szeregowej.
Dołowy Zespół Wizualizacyjny typu DZW-1
  Przeznaczeniem DZW-1 jest wizualizacja i monitoring w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych Oprócz monitoringu procesów technologicznych umożliwia podłączenie do 8 kamer CCTV skrętką teletechniczną lub światłowodem.
Złącze światłowodowe typu ZAT-S
  Pozwala na szybkie i pewne łączenie elementów sieci światłowodowej. Złącze występuje w wersji jedno i dwuwłóknowej. Specjalny mechanizm ochrony ferul światłowodów przed zabrudzeniem, pozwala na zachowanie ich w dobrej kondycji podczas transportu czy przepinania połączeń.
Ognioszczelny przepust światłowodowy typu OP-1
  Ognioszczelny przepust OP-1 przeznaczony jest do wykonywania połączeń optycznych i/lub elektrycznych w obudowach przeciwwybuchowych, tj. pomiędzy jedną obudową ognioszczelną i inną obudową w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnym z normą PN-EN 60079-0 lub pomiędzy rożnymi obudowami ognioszczelnymi.
Fundusze Europejskie